Amdano

AMDANO / SUT GALLWN NI HELPU

Edrych am profiad trefnu digwyddiad heb trafferth? Oes angen cefnogaeth yn creu digwyddiadau ardderchog? Dyna pam ein bod yn bodoli. 

Fel Fresh, rydym yn helpu busnesau ar draws y byd gario allan digwyddiadau gret, i gadw pawb yn siarad. Gyda rhagoriaeth wrth galon popeth rydym yn gwneud, rydym yn angherddol am gyflawni gwasanaethau o safon ac dugwyddiadau anhygoel am eich busness. Yn rhoi digwyddiad di-straen, anhygoel i chi mwynhau, yn sicrhau bod popeth wedi’i orchuddio i gyflawni eich nodau.

Rydym am eich helpu i wella profiadau eich cynrychiolwyr a rhyddhau chi o’ch pwyntiau poenus, yn gyflawni y canlyniaday a ddymunir. Gyda amrywiaeth o wasanaethau, byddwyn yn gweithio gyda chi, yn ffordd unigryw yn personnol i eich bunses, i creu digwyddiadau gorau posib. 

Rydyn ni’n gwneud y gwaith, rydych chi’n cael y credyd

 

The production value Fresh brought to the table was cutting edge and innovative, which made for many shareable moments through our events. I would highly recommend Ben and his team for your next corporate function.

Kaleigh Hickey
Global events manager
Continuum managed services

Cwestiynnau Cyffredin / Sut Allwn Ni Helpu

Gyda amser sefydlu cyflymach, rhagolwg mwy deniadol ac yr opsiwn i chwyddo dan do neu ti-fas, rydyn yn llogi pebyll strwythurau. Gyda ffactor wow pendant, ac amser sefydlu lan i 10x yn cyflymach na pebyll traddodiadol, mae’r pebyll strwythurau yn perffaith i eich digwyddiad.

Mae digwyddiadau ni i gyd yn pwrpasol i beth yr ydych chi’n angen. Gyda rhagoriath wrth wraidd popeth yr ydym yn gwneud, rydym yn anelu i ddarparu chi gyda’r digwyddiadau gorau posib, ar y pris gorau posib. Cysylltwch a ni am sgwrs i ddarganfod sut y gallwn helpu.

Ydyn! Gan fod rhagoriaeth mor allweddol i ni, rydym yn llogi rhai o’r offer cynhyrchu gorau o gwmpas. Goleuadau i offer sain a llawer mwy, rydym yn ymrwymedig i darparu chi gyda’r gorau. Gadwech i ni wybod beth rydych chi’n ei feddwl a gallwn ni gwneud y gweddill.

Mae ein strwythurau chwyddadwy 10x yn gyflymach i’w gosod a’u chwalu. Mae ganddynt ffactor waw pendant, a gellir eu brandio i’ch busnes CHI. Gallwn ei oleuo mewn lliwiau amrywiol a gallwn ei osod ar bron unrhyw le – gan gynnwys tu fewn.

Pebyll Chwyddadwy

Virtual event studio

Llogi Gynhyrchu

Rheoli Digwyddiad Llawn

Testimonials

What They Say About Us

“The production value Fresh brought to the table was cutting edge and innovative, which made for many shareable moments through our events. I would highly recommend Ben and his team for your next corporate function.”

Kaleigh Hickey
Global Events Manager
Continuum Managed Services

Get in Touch